1.

Az Eukharisztia – Krisztus teste és vére. Nem jelkép, nem csak megemlékezés

ÉRTSD MEG

2.

A bűnök megbocsátását Krisztus az apostolaira bízta

ÉRTSD MEG

3.

A betegek megkenésének szentsége

 

ÉRTSD MEG

4.

A házasság felbonthatatlansága, szentsége

 

ÉRTSD MEG

5.

Az apostolok és utódaik Krisztus küldetésének folytatói

ÉRTSD MEG

6.

Jézus Péterre és az ő hitére, mint sziklára építette az egyházát.

ÉRTSD MEG

7.

A Szentlélek vezeti az Egyházat

 

ÉRTSD MEG

8.

Jézus Édesanyja, Mária egészen különleges helyet foglal el Isten üdvözítő tervében.

ÉRTSD MEG

9.

A szentek szerepe az üdvösség rendjében

 

ÉRTSD MEG

10.

Nem csak az írott, hanem a szóbeli hagyományok által is továbbadták az apostolok Isten Igéjét

ÉRTSD MEG

11.

A jócselekedetek fontossága

 

ÉRTSD MEG

12.

Képek, ábrázolások szerepe az Isten szándéka szerint

ÉRTSD MEG