Az egyház lényegéhez tartozik a szegények iránti megkülönböztetett szeretet. Ha nem tudunk különleges szeretettel fordulni a romák sajátos kultúrájú közössége felé, akkor sérül az Egyház katolicitása, hitelessége. A cigánypasztorációban különösen fontos a néhány fős csoportokban való igehirdetés, ahol a résztvevők az érzéseiket kifejezhetik, ahol párbeszéd alakulhat ki pap és hívők között. A zene segít az elmélyülésbe, a hangulat építésben az örömhír átadásában. A cigánypasztorációt nem lehet „kívülről” végezni. A bizalmatlanságot leküzdve, velük együtt érezve, gyakran otthonaikba látogatva kell az örömhír közvetíteni.

41Az Egyház küldetése elsősorban nem a szociális és kulturális problémák megoldása, hanem mindenekelőtt az evangélium hirdetése. Az igazi fejlődés elsősorban nem pénz és külsőségek kérdése, hanem a lelkiismeretek, a mentalitás, az életmód átalakításával kezdődik.

A keresztség kérdésére adott első válasz döntően befolyásolja egy-egy roma család további vallási életét. Így a keresztségre való felkészítés meghatározó jelentőségű.

A cigánypasztoráció fontos alkalmai a sajátos hangulatú, mély érzelmekkel teli zarándoklatok.

A cigányok és nem cigányok közötti szakadék áthidalásának egyik fontos útja a cigányság jobb megismerése, hogy a társadalomban hiteles kép alakuljon ki a cigányokról.

Az egyház ébressze rá a roma szülőket gyermekeik nevelésének, taníttatásának súlyos kötelezettségére, nyújtson segítséget a romák iskoláztatásában.

A szegénység nem jogosít fel a bűnözésre. A bűnözés jelenségének bagatellizálása, eltussolása nem segíti a romákat, hanem ellenkezőleg, növeli a velük szemben fennálló ellenérzéseket.

Az egyház minden jóakaratú emberrel összefogva segítse a cigányokat szociális problémáik megoldásában, mint munkahelyhez juttatás, lakhatás segítése, egészség megőrzés.

Szükséges védelmet nyújtani a romáknak a szekták előretörésével szemben.

KÖRLEVÉL A CIGÁNYPASZTORÁCIÓRÓL

pdf icon

Kontakt

Most nem vagyunk elérhetőek. Küldjön elektronikus levelet és mi válaszolunk Önnek.

Not readable? Change text. captcha txt