Útrakelés

Az életünk útjának kezdetén a Teremtő Isten áll. Ő indította útjára a világmindenséget, őbelőle sarjadt a mi életünk is. Isten örök szeretet. Benne élet van, amely az Atyából árad a Fiú felé és vissza a Fiútól az Atya felé a Szentlélek által: örök születés, örök életadás. Ebből a szeretetből lett a mindenség, az atommagok és elektronok tánca, a férfi és a nő szerelme. Akkor szép egy ember élete, ha megsejti ezt a végtelen szépséget, jóságot, ami ott rejtőzik a világ titka mögött. Akkor szép az életünk, ha engedjük, hogy ez a végtelen jóség rajtunk is átáradjon. Az ember szeretetre született. Akkor lesz boldog, ha sikerül odaadnia az életét.
Isten hívott életre téged örök szeretettel. Isten hívott erre a zarándokútra is.
Minden lépéssel őhozzá léphetsz közelebb. Az út lépései a szívedben megtett lépések.
Nézd ámulattal a gyönyörű világot, amely körülvesz, átölel. Érezd benne a Teremtő Isten ölelését.
A Szűzanyával együtt indulsz útnak a magyarság lelki vérkeringésének fő ütőerén: Márizelltől Csíksomlyóig.
Általad is pezsdüljön a vérkeringés ezen a szellemi ütőéren! Isten, áldd meg népünket és a világot!

Adj hálát az elindulásért, és az életed útjáért, amelyre Isten elindított.
Miért, kikért zarándokolsz?